Kierownik budowy Gdynia Sopot Gdańsk trójmiasto

Oferuję usługi Kierownika Budowy (Gdynia,Sopot,Gdańsk,Reda, Rumia, Tczew oraz okolice trójmiasta).

Prowadzę budowy ( w oparciu o ustawę Prawo Budowlane ) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, oraz usługowych.

Według PB do obowiązków kierownika budowy należy :

1) przejęcie oraz zabezpieczenie terenu budowy od inwestora ;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) geodezyjne wytyczenie obiektu
4) kierowanie budową zgodnie z projektem , pozwoleniem na budowę , przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ;
5) wstrzymanie robót budowlanych, gdy stwierdzone zostanie zagrożenie ;
6) powiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
7) realizacja zaleceń inspektora ,wpisanych do dziennika budowy;
8) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
9) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu;

Wg Prawa budowlanego kierownik ma prawo :

1) wystąpić do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli mogą przyczynić się do usprawnienia procesów budowy oraz zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonych prac ;
2)ustosunkowanie się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy .

Etapy budowy, w których biorę udział to przede wszystkim :
• sprawdzenie poprawności wykonania zbrojenia następujących elementów budynku : fundamentów, stropów, ścian, wieńców, rdzeni ścian kolankowych ;
• kontrola izolacji przeciwwilgociowych;
• sprawdzenie konstrukcji dachu;
• zakończenie budowy.
Na życzenie Inwestora mogę również sprawdzić poprawność wykonania tynków, posadzek , a także montaż stolarki okiennej.