Posiadam:

  • Wykształcenie wyższe
    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
    Wydział Inżynierii Lądowej oraz Geodezji
    Rok ukończenia 2013
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od 1.12.2016

mgr inż.Maciej Rogowski. Usługi budowlane w miejscowościach Gdynia, Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, Tczew i okolice trójmiasta.